Označení
kazety
BarvaKapacita
renovace
(ml)
Cena Kč
(bez DPH)
Cena Kč
(vč. DPH)
BC-02black
20165,29200
BX-3black22165,29200
PG-37black13140,50170
CL-38tricolor12165,29200
PG-40black22165,29200
CL-41tricolor21206,61250
PG-50black22165,29200
CL-51tricolor21206,61250
PG-510black11140,50170
CL-511tricolor10165,29200
PG-512black17165,29200
CL-513tricolor15206,61250
PG-540black13140,50170
CL-541tricolor12165,29200
PG-540XLblack22165,29200
CL-541XLtricolor18206,61250
PG-545black8140,50170
CL-546tricolor9165,29200
PG-545XLblack15165,29200
CL-546XLtricolor15206,61250
Poslední aktualizace 18.4.2017   Resetování sledování hladiny inkoustu: U renovovaných kazet Canon, kromě velmi starých typů BC-02, BX-3, BC-20, BX-20 je nutné pro další tisk s renovovanou kazetou provést resetovaní sledování hladiny inkoustu. Pokud se před tiskem na monitoru PC, nebo notebooku objeví hlášení „Následující inkoust došel“  s uvedením, zda se jedná o černou, nebo barevnou kazetu, je nutné na tiskárně stisknout a podržet tlačítko „Pokračovat“, označené symbolem červeného trojúhelníku v kolečku. U tiskárny iP2200 a multifunkcí MP150/160/170/450/460 se musí krátce stisknout tlačítko s označením zeleného kosočtverce s čárkou. Resetování se provádí pro každou kazety zvlášť, vždy, když elektronika kazety nahlásí, že v kazetě došel inkoust. V tisku s kazetou je možné pokračovat, dokud nedojde ke snížení kvality tisku. Kazeta nebude hlásit hladinu inkoustu .