Renovace inkoustových kazet
Informace k renovacím inkoustových kazet

Záruky:
Na renovované inkoustové kazety je poskytována záruka po dobu 12 měsíců od data renovace, nebo do vypsání minimálně 70% kapacity, podle toho, která skutečnost nastane dřív.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením, nesprávným použitím nebo skladováním kazety. Pro skladování a použití renovovaných kazet platí stejné pravidla, jako pro originální inkoustové kazety.
Záruka se také nevztahuje na vady elektroniky kazety. Tyto vady se projevují tím, že tiskárna nedokáže kazetu identifikovat, hlásí, že je vložena nesprávná kazeta, nebo že kazeta chybí. Záleží na modelu tiskárny. Dalším projevem vady elektroniky kazety je výpadek určité části trysek, např. netiskne každá druhá tryska, polovina trysek u některé barvy, nebo nastane výpadek všech trysek u některé barvy. Trysky jsou přitom průchozí. Tyto vady vznikají zcela nečekaně, ze dne na den, dokonce i v průběhu tisku. Nejsou způsobeny renovací a nedokážeme je jakýmkoliv způsobem ovlivnit.

Odpovědnost za vady:
Zavazujeme se plně hradit škody na tiskárně, pokud prokazatelně vznikne používáním námi renovované inkoustové kazety. V případě vzniku škody, zajistíme opravu tiskárny, buď vlastními prostředky, nebo ve spolupráci s jinou servisní organizací, nebo autorizovaným servisem výrobce tiskárny. Opravu budeme provádět takovým způsobem, aby nebyla dotčena případná záruka výrobce tiskárny.
Vyhrazujeme si právo nehradit škodu na tiskárně, pokud nás o ní neinformujete a bez našeho vědomí opravou pověříte jinou servisní organizaci, nebo autorizovaný servis výrobce tiskárny.
Vždy nás prosím informujte o problémech s tiskem u tiskáren, kde jsou používány námi renovované kazety!

Výtěžnost kazet:
Výtěžnost kazet je uváděna podle údajů výrobce originálních kazet, je určena normou ISO/IEC 24711. Tato norma byla přijata v roce 2005 a všichni výrobci tiskáren u kazet uvedených na trh po přijetí této normy uvádí výtěžnost podle ní. U kazet uvedených na trh před přijetím této normy uvádí výrobci výtěžnost podle vlastní metodiky. Normovaná výtěžnost odpovídá asi 5% pokrytí strany A4 při kontinuálním tisku. Reálná výtěžnost při běžném používání a nekontinuálním tisku je nižší. Liší se velmi výrazně podle modelu tiskáren. Velmi výrazný vliv zde hraje skrytá spotřeba inkoustu. Je to inkoust, který se spotřebovává při čištění tiskových hlav. Má na ni vliv četnost zapínání a vypínání tiskárny, velikost tiskových úloh (jestli tisknete po jedné stránce, nebo spíš vícestránkové dokumenty). Žádný výrobce však tuto skutečnost neuvádí. Při nezávislých testech byly zjištěny opravdu velké rozdíly ve spotřebě inkoustu při kontinuálním a nekontinuálním tisku. Nárůst spotřeby inkoustu se u nekontinuálního pohyboval se od 20 do 600%!

Hmotnosti kazet:
Hmotnosti kazet platí pro renovované originální kazety, které nebyly upravovány. Hmotnosti kompatibilních kazet vyrobené jinými výrobci jsou odlišné, většinou nižší. Vzhledem k tomu, že inkoust ve většině kazet je vsáklý v absorpčním materiálu, není možné zajistit úplné vypsání. V kazetě vždy určité množství inkoustu zůstane. Týká se to zejména barevných kazet, obsahujících tři barevné inkousty.

Počet renovací:
Inkoustové kazety nejsou určené k opětovnému plnění. Výrobci s něčím takovým nepočítají. Počet renovací je individuální pro každou jednotlivou kazetu. Většinou se povede docílit vyššího počtu renovací u černých kazet, 2 až 5. U barevných bývá většinou počet renovací nižší, 2 až 3. Nemusí se ale podařit ani první renovace vypsané originální kazety.
Pro inkoustové kazety a jejich úspěšnou renovaci je nejlepší dodržovat následující pravidla:
pravidelný tisk, alespoň jednou týdně vytisknout nějakou stránku.
kazety vypsat ideálně do 6 měsíců, nejdéle však do 1 roku.
kazety nechávat plnit co nejdříve po vypsání, nenechávat vypsané kazety v tiskárně ani mimo tiskárnu delší dobu.
pokud není kazeta v tiskárně, vždy na ni nasadit ochrannou klipsnu, která chrání trysky před zasycháním i mechanickým poškozením.

Poslední aktualizace 15.4.2014