Renovace tonerových kazet
Naše firma má vlastní renovační dílnu, proto můžeme velmi rychle reagovat na Vaše požadavky a nabídnout zajímavé slevy pro firmy i stálé zákazníky. Pokud Vaši kazetu nenaleznete v ceníku, naváhejte nás kontaktovat, sdělíme Vám zda je možné Vaši kazetu renovovat či nikoli.

Pro firmy, školy, instituce a stálé zákazníky máme připraveny slevy až 20% a rozvoz do 30km zdarma 5 dní v týdnu.

Renovacemi tiskových kazet docílíte výrazného snížení tiskových nákladů. Kvalitně provedená renovace poskytne tiskový výstup srovnatelný s originální kazetou. Jsme vybaveni pro renovace a testování všech běžných kazet do tiskáren.

Záruky

Na renovované tonerové kazety poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců od data renovace, nebo do jejich vypsání, pokud nebude překročena záruční doba 24 měsíců.

Odpovědnost za vady

Zavazujeme se plně hradit škody na tiskárně, pokud prokazatelně vznikla používáním renovované kazety. Opravu zajistíme na vlastní náklady, buď vlastními prostředky, nebo ve spolupráci s jinou servisní organizací, nebo autorizovaným servisem výrobce tiskárny. Opravy se zavazujeme provádět takovým způsobem, aby nebyla dotčena případná záruka výrobce tiskárny.

Nebudeme hradit škodu, pokud byla způsobena nesprávnou manipulací, používáním, nebo skladováním renovované kazety. Pro manipulaci, používání a skladování renovované tonerové kazety platí stejná pravidla, jako pro originální kazety. Dále si vyhrazujeme právo nehradit škodu na tiskárně, pokud nás o vzniklé škodě neinformujete a opravou pověříte jinou servisní organizaci, nebo autorizovaný servis výrobce tiskárny.

Pokud to budete vyžadovat, poskytneme Vám po dobu trvání opravy tiskárny náhradní tiskárnu.