modulsoft

Informační systém Modulsoft

  • kompletnost & robustnost
  • jednoduché ovládání
  • rychlost
  • podpora MS Windows 7 až Windows 11
  • tradice od roku 1989

Aktuality

Ukončení vývoje IS Modulsoft

K 31.3.2021 byla ukončena činnost střediska IS ModulSoft. Od 1.4.2021 přechází technická podpora pro stávající zákazníky pod naši firmu.

Volat můžete na telefonní číslo
777 581 245 (p. Ryba)

Pohledávky

Evidence vydaných faktur. Vystavování faktur, kniha vydaných faktur, tisk sestav. Sledování úhrad. Zálohové faktury, penalizační faktury. Zaúčtování vydaných faktur.

Závazky

Kniha přijatých faktur, tisk sestav. Splátkové kalendáře, příkazy k úhradě, sledování úhrad, zálohové faktury, zaúčtování přijatých faktur.

Skladová evidence

Vedení skladové evidence – příjmy, výdeje, převody. Karty materiálů, surovin a výrobků. Normování výrobků a vazba na automatický odpis surovin při příjmu z výroby. Tisky dokladů, sestav, přehledů. Zaúčtování skladů.

Expedice

Modul Expedice řeší specifickou problematiku pekáren, cukráren a potravinářských firem. Komplexně řeší objednávkový systém včetně expedice a oblasti výroby, zejména z hlediska spotřeby surovin.

Podvojné účetnictví

Zpracování účetních dokladů s přímou návazností na ostatní moduly IS. Vyhotovování účetních výkazů v souladu s platnou legislativou.

Adresář

Vytváření a aktualizace adresáře obchodních i neobchodních partnerů uživatele a jeho využití v dalších modulech IS.

Mzdy

Výpočty mezd a srážek jsou v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je celá řada výstupů pro použití ve firmě a taktéž veškeré formuláře pro sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, atd.

Pokladna

Modul slouží k vystavování pokladních dokladů v tuzemské i cizí měně. Vedení pokladního deníku. Zápis úhrady faktur přijatých i vydaných přes pokladnu. Sledování vyplacených záloh a jejich vyúčtování. Zaúčtování pokladních dokladů.

Modulsoft

Informační systém ModulSoft „přišel na svět“ roku 1989, kdy byl zahájen jeho vývoj. Nejprve pro menší firmy – DOSová verze, později od roku 1995 pak byla plodem úsilí týmu programátorů WINDOWSová verze pro obchodní společnosti, stavební firmy a výrobní firmy. S růstem zákazníků se zvýšily i požadavky na ekonomický software z hlediska objemu dat a z hlediska komplexnosti při obsáhnutí všech činností vyspělé firmy.

Od druhé poloviny roku 1998 se systém rozvíjí na databázové platformě Microsoft SQL server. IS ModulSoft je klient-serverovou aplikací pro operační systémy MS Windows 95 / 98 / XP / NT / 2000. Umožňuje tak zvládnout agendu středních a velkých společností.

V roce 2004 byl vývoj a servis informačního systému převeden do firmy EN Nástroje, s.r.o. pod obchodním názvem IS ModulSoft.

Informační systém byl dále rozvíjen, rostl s požadavky uživatelů. Probíhal vývoj nových programových modulů, nových programových funkcí, využití nejmodernějších informačních technologií. Důležité je hledisko rychlosti a kvality zpracování a bezpečnost uložení informací. Kladl se důraz na komplexnost celého systému, aby celá činnost firmy byla zpracovávána našim informačním systémem ModulSoft. Významnými klady informačního systému ModulSoft byla jednoduchost a přehlednost ovládání s přístupem k sofistikovaným funkcím pro každodenní praxi.

Specifikace Systému

Informační systém MODULSOFT je parametricky nastavitelný modulární systém. Jednotlivé programové moduly mohou fungovat i relativně samostatně, vytváří však celek – informační systém a jsou propojeny datovými strukturami. Systém je velmi variabilní. Umožňuje sledovat firmu na několika úrovních, jako např. podnik, závod, středisko, zakázka. Jednotlivé úrovně lze omezit přístupovými právy, tj. nastavit pro každého uživatele rozsah jeho činnosti v systému. Ve všech modulech systému Modulsoft jsou řešeny upravitelné výstupy (sestavy), včetně jejich jednoduchého převodu do Microsoft Excel.

Informační systém umožňuje distribuované zpracování, tj. pořizování a zpracování informací a vzájemné přenosy mezi místně odloučenými provozními jednotkami a řídící centrálou firmy.
Nadstavbou nad celým systémem jsou manažerské výstupy (systém OLAP), které obvykle upravujeme na míru.

Hardwarové a softwarové předpoklady

Doporučená minimální konfigurace pro síť do 20ti uživatelů:

Server:

Serverový procesor 3GHz a více (záleží na počtu databází a stanic), Operační paměť min. 2GB doporučujeme aspoň 4GB a více, Min. 5GB volného místa na disku + další dle objemu dat, doporučujeme RAIDové pole, Operační systém Windows 2003 Server/2008 Server + SQL Server (2005 nebo 2008)

 Pracovní stanice:

Procesor 2GHz a více, Operační paměť min. 2GB, Min. 1GB volného místa na disku, Operační systém Windows XP/Vista/7/10

Poslední aktualizace IS ModlulSoft pro 1.Q.2021 ke stažení zde.

Utility (prohlížeč sestav, BDE) ke stažení zde

Program pro vzdálený přístup (TeamViewer) ke stažení zde